Video & Audio Materiale

Om kopieë van boeke aan te skaf, DVD's en CD's gaan asseblief na Fa Yuan Books boekwinkel, of click hier.

Audio Track Hi-res MP3 from original recording  
Oefening 1 (9 min) 22 MB *
Oefening 2 (30 min) 68 MB *
Oefening 3 (9 min) 21 MB *
Oefening 4 (12 min) 29 MB *
Oefening 5 (60 min) 138 MB *

* To download: Move your mouse over the file, right-click (MacOS press the 'Control' key and click), and select "Save Link As..." from the pop-up menu.

Video
    Your browser doesn't support this video well. Please download it from the link below.  

All materiale op hierdie blad het kopiereg en is vir persoonlike, nie-komersieële, nie-profyt en nie-verspreiding doeleindes alleenlik. Vir komersieële of verspreiding gebruik van hierdie materiale, kontak asseblief Fa Yuan Books.