Video& Audio Materiale

Om kopieë van boeke aan te skaf, DVD’s en CD’s gaan asseblief na Tianti boekwinkel, of click hier.

Music Laai Audio (mp3) af
Pudu (36min) 33 MB
Jishi (36min) 33 MB
 


SFRT 15min mp3 - om die leêrs te gebruik begin die MP3 speler 5 minute voor SFRT. Die klank sal begin speel vir 15 sekondes elke 5 minute. Die hele lengte is 15 minute, insluitende die aanvanklike 5 minute.


To download: Move the mouse over the file, right-click, and select "Save Link As..." from the pop-up menu.


All materiale op hierdie blad het kopiereg en is vir persoonlike, nie-komersieële, nie-profyt en nie-verspreiding doeleindes alleenlik. Vir komersieële of verspreiding gebruik van hierdie materiale, kontak asseblief Tianti Boeke, Inc.